هنرمندان ارجمند،

لطفاً جهت تحویل آثار بازار آثار هنری خود، به شرح ذیل اقدام نمایید:

از یکشنبه 26 فروردین تا چهارشنبه 29 فروردین

ساعت 9 تا 17

خیابان کارگرشمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی، پلاک ۱۷